Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden FUNNY PRINT te Ter Apel

Algemeen

 • Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en nakoming van alle tussen de klant en de leverancier gesloten overeenkomsten.
 • Een overeenkomst tussen FunnyPrint en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door FunnyPrint op haalbaarheid is beoordeeld.
 • FunnyPrint behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.
 • Alle prijzen vermeld op www.funnyprint.nl zijn vermeld in euro’s, inclusief BTW, exclusief verzendkosten.
 • Prijswijzigingen, druk en zetfouten in de algemene voorwaarden voorbehouden.
 • Alle rechten voorbehouden.
 • Op levering van alle artikelen geld, zolang de voorraad strekt.

 

Afbeeldingen en specificaties

 • Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van FunnyPrint gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Betaling

 • Na een bestelling ontvangt u automatisch een bevestiging van uw bestelling.
 • Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling.
 • U kunt betalen middels een bankoverschrijving of elektronisch

 

Verzendkosten

 • Voor verzending van de artikelen brengt FunnyPrint portokosten in rekening.
 • De hoogte van de verzendkosten bedragen in Nederland, indien per envelop, € 3,50.
 • Bij pakketpost bedragen de verzendkosten € 5,75
 • Afhankelijk van het aantal artikelen / volume verzenden wij uw bestelling in een envelop of pakket.
 • Buiten Nederland gelden andere tarieven.

 

Levering

 • Alle artikelen worden uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst van de betaling aangeboden bij PostNL of DHL.
 • Mocht om een of andere reden aanbieding bij PostNL of DHL binnen 5 dagen niet mogelijk zijn, dan wordt per mail contact met u opgenomen.
 • PostNL en DHL bezorgen in de regel binnen 2 dagen binnen Nederland.
 • Indien de artikelen die u besteld niet voorradig zijn zullen wij u hiervan tijdig op de hoogte stellen, u kunt dan kiezen voor latere verzending of het annuleren van de order, het reeds door u betaalde bedrag word dan binnen 14 dagen op uw bank-/girorekening retour gestort.
 • FunnyPrint is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door PostNL of DHL.

 

Klachten en Retourneren

 • FunnyPrint doet er alles aan om u een perfect product te leveren. Echter, vanwege het persoonlijke karakter van het product kan het niet teruggenomen of geruild worden.
 • Indien de klant door toedoen van FunnyPrint een (deels) verkeerde bestelling heeft ontvangen zal FunnyPrint zorg dragen voor het verzenden van de juiste artikelen.
 • Wanneer FunnyPrint aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid maximaal het bedrag van de geplaatste order en slechts voor zover dit bedrag van de klant door ons is ontvangen. Voor indirecte schade is FunnyPrint nooit aansprakelijk.
 • Artikelen die niet voldoen aan de algemene gebruikelijke eisen, niet compleet zijn of andere tekortkomingen hebben kunnen worden geretourneerd aan:

Funny Print

Reigerhof 18

9561 CH Ter Apel

 • Alleen retour gezonden artikelen waarover vooraf contact met ons is opgenomen en samen met u afspraken over gemaakt zijn worden door ons in behandeling genomen. Afwijkingen in kleur, afwerking en maat kunnen geen reden zijn voor reclameren en leveren geen garantie op.
 • Wanneer u een zending volgens afspraak aan ons retour zend zijn alle retourkosten voor de klant, wanneer het echter een fout betreft die FunnyPrint toegerekend kan worden (bijv. verkeerd product of verkeerde bedrukking) zijn de kosten voor FunnyPrint, u krijgt dan de verzendkosten nadien retour gestort binnen 14 dagen op uw bank/giro rekening.
 • Er worden geen retourzendingen aangenomen die ongefrankeerd naar ons worden verzonden.

 

 

Aansprakelijkheid

 • De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.
 • FunnyPrint kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is.
 • FunnyPrint is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
 • FunnyPrint kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijking ten gevolgen van beeldschermkwaliteit.
 • De positie en grootte van de daadwerkelijke bedrukking kan iets afwijken van hoe de bedrukking op de site wordt weergegeven. FunnyPrint kan hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld.

 

Overmacht

 • Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoord te komen. Vertraging bij of wanprestaties door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertraging in aanvoer, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van FunnyPrint gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 • FunnyPrint behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is FunnyPrint gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

Privacy-statement

 • Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door FunnyPrint gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.
 • Alle afbeeldingen / foto’s die worden verzonden naar FunnyPrint zullen na verzending van de bestelling worden vernietigd.

 

Vragen

 • FunnyPrint streeft naar tevreden klanten. Mocht u vragen of klachten hebben over de diensten en/of producten van FunnyPrint, dan worden wij daar graag telefonisch of per e-mail van op de hoogte gesteld.